Moi, mitä etsit?

search
12.11.2020

Kotimaista ostetaan yhä hanakasti

Koronapandemia muutti kulutustottumuksia syvästi ja pitkäkestoisesti.

Kotimaisuuden ja paikallisuuden yhä suurempi painoarvo suomalaisten ostoskorissa ei näytä olevan koronan aiheuttama ohimenevä ilmiö, vaan muutos voi olla jopa pysyvä, paljastaa Hartwallin tuore kuluttajatutkimus. Kotimaisuudesta ollaan valmiita maksamaan edelleen yhtä hanakasti kuin viime kevään eristäytymisen aikana: jopa 59 prosenttia suomalaisista kertoo kiinnittävänsä enemmän huomiota tuotteiden kotimaisuuteen hinnasta riippumatta.

Hartwallin tutkimuksen mukaan 77 prosenttia suomalaisista pitää juoman ja ruoan kotimaisuutta tärkeänä. Paikallisuus on tärkeää 61 prosentille suomalaisista.

Nämä tulokset ovat lokakuussa tehdystä tutkimuksesta*. Kun samat asiat kysyttiin viime keväänä, olivat tulokset lähes identtiset.

”Vaikuttaa siltä, että muutos ostoskorissa ei ole ohimenevä, kevään koronapaniikin aiheuttama ilmiö. Tutkimme asiaa viime keväänä ja nyt syksyllä, ja oli yllättävää kuinka paljon kotimaisuus yhä ostoskorissa painaa – tämä viittaa pysyvämpään muutokseen. Keväisen tutkimuksen tuloksissa näkyi uusi ja erilainen tilanne, ankara eristäytyminen ja kotiin päin kääntyminen, mutta syksyn tulokset ovat hyvin samankaltaiset.”, sanoo Hartwallin insight specialist Elisa Tiilimäki.

Kotimaisuudesta kannattaa kertoa kuuluvasti

Tutkimustulokset viittaavat siihen, että kotimaisen ja paikallisen merkitys pysyy voimakkaana jatkossakin. Yhteensä 79 % tutkimukseen vastanneista uskoo kotimaisuuden olevan tärkeä ruoan ja juoman valintakriteeri myös pandemian jälkeen.

”Tämä ilmiö pysyy voimakkaana varmasti myös korona-ajan jälkeen. Kriisi on antanut syyn muutokselle. Tähän asti kaikkien tuotteiden ja palvelujen paikallisuus ei välttämättä ole näkynyt niin selkeästi kuluttajalle asti. Nyt on kuitenkin se hetki, että kotimaisuus voi, saa ja sen pitääkin näkyä myös kuluttajalle”, Tiilimäki kiteyttää.

Hyvinvoinnista ja vastuullisista tuotteista ollaan valmiita maksamaan

Kotimaisuuden arvostuksen lisäksi tutkimuksessa otettiin selvää siitä, kuinka tärkeinä suomalaiset pitävät terveyttä edistäviä tuotteita ja vastuullisuutta tuotteiden takana. Selvisi, että molempien painoarvo on merkittävä: 61 prosenttia suomalaisista kertoo pitävänsä terveellisiä ruoka- ja juomavaihtoehtoja tärkeinä, ja yli puolet (53 %) arvostaa omaa hyvinvointia tukevia tuotteita.
Samalla myös vastuullisuus tuotteiden takana on yhä tärkeämpää: lähes joka kolmas (29 %) kertoo kiinnittävänsä enemmän huomiota tuotteiden vastuulliseen valmistustapaan hinnasta riippumatta.

”Myös mielikuvilla on vahva merkitys ostopäätökseen, sillä 28 prosenttia suomalaisista tekee päätöksen yhä useammin sen perusteella, kuinka vastuullinen mielikuva hänellä on tuotetta valmistaneesta yrityksestä – naisista jopa joka kolmas. Vastuullisuuden merkitys on kasvanut jonkin verran viime keväästä. Se voi kertoa siitä, että kevään suljetun ajan yli ollaan päästy ja onnistuttu palauttamaan ajattelua oman kodin ja perustarpeiden ulkopuolelle”, Tiilimäki pohtii.

*Tutkimuksien tiedonkeruu tehtiin lokakuussa 2020 ja toukokuussa 2020 internetissä IROResearch Oy:n valtakunnallisessa kuluttajapaneelissa. Tutkimushaastatteluja tehtiin yhteensä 1000 ja otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin sekä maakunnan mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti. Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on maksimissaan n. + 3,2 prosenttiyksikköä.

Saatat pitää myös näistä